Štít Albrechtic 2017


„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“ Mark Twain